asset-management.jpg

Asset Management

Complexe infrastructuren worden vandaag de dag intensief gebruikt. Een integrale benadering van het beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is daarom van groot belang. Professioneel asset management ondersteunt het optimaliseren van de processen en is gebaseerd op duidelijke criteria voor kwaliteit, het informatieproces en de organisatiestructuur.

Meer over Asset Management
Asset_Management.png

Asset Management

Dimensys heeft ruime ervaring in het structureel verbeteren van het informatieproces en het implementeren van geïntegreerde enterprise asset management oplossingen, gebaseerd op o.a. SAP software. In een sterk veranderende markt, die steeds meer vraagt om een integrale en marktgerichte benadering, vervult professioneel asset management een belangrijke rol. Hierbij is de beheersing van het informatieproces binnen de Asset Life Cycle van cruciaal belang. IT technologie dient de facetten van Asset Life Cycle Management hierin te ondersteunen.

project-and-portfolio-management.jpg

Project & Portfolio Management

Het realiseren van unieke projecten binnen tijd en budget is een uitdaging. Dimensys beschikt over proces en IT oplossingen op basis van management tools als LEAN en Six Sigma, die u continu inzage verschaffen in de voortgang en u assisteren bij het realiseren van de projectdoelstellingen.

Meer over Project & Portfolio Management
Project_Portfolio_Management.png

Project & Portfolio Management

Dimensys heeft haar roots in het realiseren van oplossingen voor projectmatig werkende bedrijven gebaseerd op SAP software. Hoewel het voor de hand ligt om project en porfolio management automatisch in elkaars verlengde te zoeken is dit zeker niet altijd het geval. Het feit dat meerdere projecten gebruik maken van dezelfde resources bijvoorbeeld, betekent niet automatisch dat deze projecten tot eenzelfde portfolio behoren. Dimensys typeert het verschil graag als ‘bottom up’ versus ‘top down’.
Manufacturing.jpg

Manufacturing

Productiebedrijven zijn continu bezig met het verlagen van hun kosten en het optimaliseren van de processen. Deze optimalisatie blijft vaak niet binnen de muren van de productie. Integratie van alle processen – binnen de eigen onderneming en in de waardeketen – is dé manier om groei te realiseren.

Meer over Manufacturing
Manufacturing.png

Manufacturing

Dimensys krijgt steeds vaker de vraag om business processen op elkaar af te stemmen. Door een eenduidige wijze van aansturing en door het real-time inzicht geven kunnen processen worden geoptimaliseerd. Integratie is hierbij het sleutelwoord. Het juist inzetten van informatietechnologie maakt deze integratie mogelijk. IT ondersteunt op vele facetten: productontwikkeling met PLM, productieplanning en afstemming in de waardeketen met ERP en productie-uitvoering met MOM of MES.