Asset_Management_Homepage_NEW.15.jpg

Asset Management

Voor optimale prestaties van uw kapitaalgoederen is een integrale aanpak van beheer en onderhoud op basis van betrouwbare en transparante informatie nodig. Informatie uit het hele traject van ontwerp tot dagelijkse operaties. Professioneel asset management ondersteunt het optimaliseren van de processen en is gebaseerd op duidelijke criteria voor kwaliteit, het informatieproces en de organisatiestructuur.

Meer over Asset Management
Asset_Management.png

Asset Management

In een sterk veranderende markt die steeds meer vraagt om een integrale en marktgerichte benadering, vervult professioneel asset management een belangrijke rol. Dimensys heeft ruime ervaring in het structureel verbeteren van het informatieproces en het implementeren van geïntegreerde enterprise asset management oplossingen, gebaseerd op verregaande kennis van SAP oplossingen. 

project-and-portfolio-management.jpg

Project & Portfolio Management

Projecten kenmerken zich door een begin en einde, met duidelijke doelen voor resultaat en resources. En als het projectmanagement zich over een portefeuille van meerdere opdrachten strekt, is strak beheer nog complexer. Bij integraal projectmanagement worden alle stadia van een project, van concept tot commisioning, gemonitord en beheerd. Dit vereist expertise en glasheldere informatie.

Meer over Project & Portfolio Management
Project_Portfolio_Management.png

Project & Portfolio Management

Dimensys heeft veel ervaring in het realiseren van oplossingen voor projectmatig werkende bedrijven. De kennis van projectmanagement en IT wordt ingezet om te bouwen aan een transparante informatievoorziening van één of alle projecten. Met praktijkervaring kunnen de senior specialisten van Dimensys doorvragen om de juiste informatiebehoefte en de bijpassende bronnen te vinden. Een implementatie van IT met SAP software werkt daarbij als een ondersteunend middel, niet als doel.

Manufacturing.jpg

Manufacturing

Bij manufacturing moet de kortste en efficiëntste weg van idee, grondstof of halffabricaat tot een goed product een continue proces worden. Van alle schakels van de productieketen, intern of extern, moet informatie beschikbaar zijn en verrijkt kunnen worden. In het hele traject van manufacturing is informatiebeheer een leidend proces.

Meer over Manufacturing
Manufacturing.png

Manufacturing

Dimensys ondersteunt bedrijven op alle niveaus om alle relevante informatie in het proces te krijgen en door te zorgen dat de juiste informatie uit het proces komt. Zowel met een aanpak vanuit de productie (MES) richting de logistieke aansturing (ERP) als andersom. Integratie is hierbij het sleutelwoord om business processen op elkaar af te stemmen. Het juist inzetten van informatietechnologie maakt deze integratie mogelijk. IT ondersteunt op vele facetten: productontwikkeling met PLM, productieplanning en afstemming in de waardeketen met ERP en productie-uitvoering met MOM of MES.